sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,299
เดือนที่แล้ว
4,670
ปีนี้
19,097
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
137,639
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ หมู่ที่ 13 จำนวน 3 จุด04 พฤษภาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผาแตก บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 1004 พฤษภาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตัววี บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 1004 พฤษภาคม 2560
เสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยอง หมู่ที่ 320 กุมภาพันธ์ 2560
เสนอราคาโครงการต่อเติมศาลาป่าช้า บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 420 กุมภาพันธ์ 2560
เสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 620 กุมภาพันธ์ 2560
เสนอราคาโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ(บ้านใต้) หมู่ที่ 720 กุมภาพันธ์ 2560
เสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 จำนวน 3 จุด20 กุมภาพันธ์ 2560
ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต จำนวน 2 สาย ม.13 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่25 ตุลาคม 2559
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง22 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อหิน3/4 และหินคลุกพร้อมงานปรับเกรด ม.1-ม.309 กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำเวทีเคลื่อนที่22 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต เชื่อมหมวด5และหมวด 6 หมู่ที่ 5 ตำบลสบเปิง11 สิงหาคม 2559
ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีขายทอดตลาด08 สิงหาคม 2559
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง03 สิงหาคม 2559
|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ข้อมูลราคากลาง
หัวข้อวันที่
|< << 1 2 3

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 617 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ(บ้านใต้) หมู่ที่ 717 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลสบเปิง17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช. โครงการจัดหาระบบเสียงตามสายบ้านปางม่วง หมู่ที 216 มกราคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช. โครงการจัดหาระบบเสียงตามสายบ้านดอนเจียง หมู่ที 816 มกราคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามกำหนดของ ป.ป.ช.โครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง04 มกราคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามกำหนดของ ป.ป.ช.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมหมวด 5 และหมวด 6 หมู่ที่ 5 ตำบลสบเปิง04 มกราคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามกำหนดของ ป.ป.ช.โครงการก่อสร้างเมรุ,ก่อสร้างห้องน้ำและต่อเติมป่าช้า หมู่ที่ 11 ตำบลสบเปิง04 มกราคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามกำหนดของ ป.ป.ช.โครงการต่อเติมโรงจอดรถเพื่อใช้เป็นห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง09 ธันวาคม 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามกำหนดของ ป.ป.ช.โครงการจัดทำชั้นเก็บเอกสารภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง09 ธันวาคม 2559
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน (เดินท่อฝังดิน) อบต.สบเปิง30 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง รร.เชียงใหม่มัธยม บ้านล้อง ม.1222 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3) บ้านล้อง ม.1222 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำกัดเซาะต้นเดื่อ ม.4 บ้านต้นงุ้น22 มีนาคม 2559
|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4