sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,299
เดือนที่แล้ว
4,670
ปีนี้
19,097
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
137,639
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดปี 2560 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง09 กรกฎาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256103 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 121 มิถุนายน 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด21 มิถุนายน 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 สายห้วยยอง หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด21 มิถุนายน 2560
ประกาศก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลสบเปิง21 มิถุนายน 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด21 มิถุนายน 2560
ประกาศโครงการดาดลำเหมืองฝายต้นเดื่อฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 421 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อเต้นท์ทรงโค้ง จำนวน 26 หลัง22 พฤษภาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ที่ 204 พฤษภาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 404 พฤษภาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคารเอนกประสงค์บ้านต้นลาน หมู่ที่ 704 พฤษภาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 804 พฤษภาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายต้นโชค บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 904 พฤษภาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกิ่วป่าหอบ บ้านผาหมอน หมู่ที่ 1104 พฤษภาคม 2560
|< << 1 23 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ข้อมูลราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายต้นเดื่อ บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นรวงผึ้ง จำนวน 450 ต้น เพื่อใช้ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง03 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายอะเบท จำนวน 4 ถัง สำหรับใช้ในโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ งานสาธารณสุข 01 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง11 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ 6 ตำบลสบเปิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านไร่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 12 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลโครงการงานวันเด็ก 10 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 27 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองห้วยฝายหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสบเปิง18 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพาน บ้านต้นงุ้น หมู่ 420 พฤศจิกายน 2560
|< << 1 23

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของปปช.โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายห้วยฝักหนาม) หมู่ที่ 12 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่17 สิงหาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ตำบสบเปิง21 มิถุนายน 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 705 มิถุนายน 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง ม.2 ตำบลสบเปิง04 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 4 ตำบลสบเปิง04 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอาคารเอนกประสงค์บ้านต้นลาน หมู่ที่ 7 ตำบลสบเปิง04 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าประตูภูเขา บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ตำบลสบเปิง04 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายต้นโชค บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเปิง04 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผาแตก บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง04 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกิ่วป่าหอบ บ้านผาหมอน หมู่ที่ 1104 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ หมู่ที่ 13 จำนวน 3 จุด04 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตตัววี บ้านแม่หลอดหมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง04 พฤษภาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 117 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการต่อเติมศาลาป่าช้า บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 417 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยอง หมู่ที่ 317 กุมภาพันธ์ 2560
|< << 1 23 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3