sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
317
เมื่อวานนี้
319
เดือนนี้
2,212
เดือนที่แล้ว
6,566
ปีนี้
50,101
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
168,643
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256709 ตุลาคม 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 เมษายน 2566
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ ๘ 10 เมษายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ยกเลิกประกาศธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มีนาคม 2566
ประกาศ อบต.สบเปิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ อบต.สบเปิง เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)16 มีนาคม 2565
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 310 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม)28 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ05 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)09 เมษายน 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (บก01) ประกวดราคา เมรุ 16 มิถุนายน 2563
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลสบเปิง เรืือง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 มิถุนายน 2563
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลาง
หัวข้อวันที่
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)10 เมษายน 2566
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)16 มีนาคม 2565
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์25 มิถุนายน 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 410 มิถุนายน 2563
ประกาศการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า)08 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฯ(e-bidding)18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (บก.01) ประกวดราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง18 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก01 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยอง หมู่ที่ 325 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑บ้านปางม่วง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ 24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นป่าช้า บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ธันวาคม 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก ซอย 4 (หย่อมบ้านม้งชุ่มเย็น) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 2 บ้านปางม่วง24 ธันวาคม 2561
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองและผนังลำเหมือง ห้วยแม่ตูม บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 เมษายน 2565
ขยายระยะเวลาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง21 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 256409 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 256405 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 256404 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256407 มกราคม 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256308 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๔(ครั้งที่ ๒) 16 เมษายน 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่05 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81/100 คน 19 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(บก.01)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81/100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหย่อมบ้านกิ่วป่าหอบ หมู่ที่ 11 29 ตุลาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนด ของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 29 ตุลาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนด ของ ปชช.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างบ้านนายอนงค์ เขียวงาม) บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 29 ตุลาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางตามกำหนดของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางทุ่ง-บ้านนายทรัพย์พล รุ่งอร่าม) หมู่ที่ 7 29 ตุลาคม 2561
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1