ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ อบต. หรือที่เลือกตั้ง หรือจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน หากไม่มีชื่อหรือมีชื่อบุคคลอื่นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อได้ ที่นายทะเบียนอำเภอภายในวันที่ 17 พ.ย. 64ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
256
เดือนที่แล้ว
2,994
ปีนี้
25,802
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
79,131
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195


นางจุฑามาศ วงค์จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายกฤษฎา วัฒนกีบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาวภัสรา ธูปเทียน
คนงานทั่วไป


นายอร่าม โพธิ
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายสวัสดิ์ ม่วงปัน
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายสง่า ปัญญา
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายคมสันต์ ภายไธสงค์
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายจักร์กฤษณ์ อินถา
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายธนากร บุญเรือง
กู้ชีพ/กู้ภัย