sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
193
เดือนนี้
1,349
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
21,148
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
102,742
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251


นางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางยุพา ทิศเมือง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวภัคกมล ใจมา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวเตือนใจ อินชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวมัทนา ใจคำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสุธาสินี คนกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายมานพ ขาวศาสตร์
คนงานทั่วไป


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน


นางสาวรุ่งนภา สุภาคำ
คนงานทั่วไป