sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,933
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
1,933
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
83,527
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125


นางสาวนันทวัน ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางยุพา ทิศเมือง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางอารยา รักโนนสูง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวภัคมล ใจมา
นักวิชาการพัสดุ


นางสุธาสินี คนกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวเตือนใจ อินชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวมัทนา ใจคำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายมานพ ขาวศาสตร์
คนงานทั่วไป


นางสาวสายสุดา สมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน


นางสาวรุ่งนภา สุภาคำ
คนงานทั่วไป