sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
1,463
เดือนที่แล้ว
2,978
ปีนี้
13,168
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
94,762
ไอพี ของคุณ
34.231.147.28


ลำดับรายการวันที่
1วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 25641 ธ.ค. 2564
2กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก31 พ.ค. 2564
3โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)6 เม.ย. 2564
4โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการแบบองค์รวม19 มี.ค. 2564
5โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 4 มี.ค. 2564
6กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 23 ก.พ. 2564
7กิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำสุขภาพในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ ปีงบประมาณ 256419 ก.พ. 2564
8กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ 2 ธ.ค. 2563
9กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 25641 ธ.ค. 2563
10โครงการอบรมให้ความรู้หมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่หลอด 20 ต.ค. 2563
11ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นำส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ”14 ต.ค. 2563
12โครงการการพัฒนาระบบสุขภิบาลในชุมชนและโรงเรียน14 ส.ค. 2563
13กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2563
14การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)12 พ.ค. 2563
15โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 12 มี.ค. 2563
16โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการแบบองค์รวม27 ก.พ. 2563
17โครงการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 27 ม.ค. 2563
18กิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำสุขภาพในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่20 ม.ค. 2563
19โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน20 ม.ค. 2563
20โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ม.ค. 2563

12  >> >|