ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ อบต. หรือที่เลือกตั้ง หรือจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน หากไม่มีชื่อหรือมีชื่อบุคคลอื่นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อได้ ที่นายทะเบียนอำเภอภายในวันที่ 17 พ.ย. 64ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
256
เดือนที่แล้ว
2,994
ปีนี้
25,802
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
79,131
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195


ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 3/256327 พ.ย. 2563
2ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/256317 พ.ย. 2563
3ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256327 ต.ค. 2563
4เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256322 ต.ค. 2563
5ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256318 ส.ค. 2563
6เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 24 ก.ค. 2563
7ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 24 ก.ค. 2563
8ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256315 พ.ค. 2563
9ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25631 พ.ค. 2563
10เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256315 เม.ย. 2563
11กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256411 ก.พ. 2563
12ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25633 ก.พ. 2563
13เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256330 ม.ค. 2563
14ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/256222 พ.ย. 2562
15เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256229 ต.ค. 2562
16ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256229 ต.ค. 2562
17ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25625 ส.ค. 2562
18เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256219 ก.ค. 2562
19ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256219 ก.ค. 2562
20ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/25626 มิ.ย. 2562

12  >> >|