sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,933
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
1,933
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
83,527
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125


ลำดับรายการวันที่
1การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ25 ส.ค. 2564
2สมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพให้แก่คนตาบอด20 ก.ค. 2564
3ธนาคารออมสิน บริการเปิดบัญชีธนาคาร นอกสถานที่22 มิ.ย. 2564
4โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รายนางซิว ชัยภา16 เม.ย. 2564
5โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 256416 เม.ย. 2564
6ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256330 ต.ค. 2563
7โครงการธนาคารกายอุปกรณ์ตำบลสบเปิง30 ก.ย. 2563
8สร้างห้องน้ำให้แก่ นายสังวร ซึมทราย ม.9 บ้านหนองบัวหลวง9 ส.ค. 2563
9การจัดบริการห้องน้ำสำหรับคนพิการที่มาติดต่อราชการ5 ส.ค. 2563
10กิจกรรม เยี่ยมบ้าน สำรวจผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม17 ก.ค. 2563
11กิจกรรม การลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงสิทธิ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ17 ก.ค. 2563
12กิจกรรม รับบริจาคกายอุปกรณ์ ส่งต่อด้วยความห่วงใย17 ก.ค. 2563
13ส่ง ด.ญ.ลดา บุญหล้า เข้าเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ13 ก.ค. 2563
14มอบเก้าอี้นั่งถ่ายให้ผู้สูงอายุ ม.9 บ้านหนองบัวหลวง26 มิ.ย. 2563
15พา ด.ญ.ลดา บุญหล้า สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ25 มิ.ย. 2563
16คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมบ้าน ด.ญ.ลดา บุญหล้า ม.1023 มิ.ย. 2563
17ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค covid-1919 มิ.ย. 2563
18มอบแพมเพิส ให้ นายสุขเกษม ไวรักษ์ ผู้พิการ ม.13 บ้านใหม่สหกรณ์2 มิ.ย. 2563
19กิจกรรม เยี่ยมครอบครัวเด็ก8 พ.ค. 2563
20กิจกรรมแจกนมผง ช่วยเหลือครอบครัวเด็ก7 พ.ค. 2563

123  >> >|