ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ อบต. หรือที่เลือกตั้ง หรือจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน หากไม่มีชื่อหรือมีชื่อบุคคลอื่นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อได้ ที่นายทะเบียนอำเภอภายในวันที่ 17 พ.ย. 64ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
256
เดือนที่แล้ว
2,994
ปีนี้
25,802
ปีที่แล้ว
22,568
ทั้งหมด
79,131
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.255820 ก.ค. 2564
2หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ13 พ.ค. 2564
3หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร30 เม.ย. 2564
4หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร30 เม.ย. 2564
5หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร30 เม.ย. 2564
6หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร30 เม.ย. 2564
7หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ30 เม.ย. 2564

1