sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
404
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
2,178
ปีนี้
17,496
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
99,090
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)1 พ.ย. 2564
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/256412 พ.ค. 2564
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/25633 เม.ย. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/256221 พ.ย. 2562
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)21 มิ.ย. 2562
6แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่415 พ.ค. 2562
7แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่325 ก.ย. 2561
8แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 125 ก.ย. 2561
9แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 225 ก.ย. 2561
10แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 20 ต.ค. 2560
11แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)8 พ.ย. 2559
12แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 111 พ.ค. 2559
13แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 11 พ.ค. 2559
14แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 129 พ.ค. 2558
15แผนพัฒนาสามปี 2559 - 256129 พ.ค. 2558

1