sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,933
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
1,933
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
83,527
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256516 ก.ย. 2564
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642 ต.ค. 2563
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322 ต.ค. 2562
4บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25๖17 ม.ค. 2562
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 ก.ย. 2561
6ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256126 ก.ย. 2560
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256014 ก.ย. 2559
8ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255822 ธ.ค. 2558
9ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915 ก.ย. 2558

1