sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,933
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
1,933
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
83,527
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125

นายเปี๊ยก สุทธิจริตธรรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง


นายสื่อ แซ่เฒ้า
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง


นายชาญณรงค์ กีรีทา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง


นางพิมรัตน์ วัฒนศิริศศิกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายเกษม พงษ์เดช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางอารีรัตน์ ไซยวรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายบรรพต แซ่เท้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายสำราญ ร้องเพราะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายชาติชาย ดอนมงคล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายประพัตร อินทร์จักร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นางสาวจันทร์เพ็ญ คำเก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10


นางอวยพร อภิวงค์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12


นายชูศักดิ์ ไวรักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13