sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ดำรงธรรม

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,933
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
1,933
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
83,527
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125


1
ประชุมชี้แจงให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมชี้แจงโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (สาขาผาแตก)

21 ตุลาคม 2564

รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
12 ตุลาคม 2564

วัดพระ เข้าวัดทำบุญ สร้างกุศล เสริมสร้างบารมี,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. นายนิคม เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เข้าร่วมกิจกรรม "วัดพระ เข้าวัดทำบุญ สร้างกุศล เสริมสร้างบารมี" โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตงเป็นประธานในพิธี

14 กันยายน 2564

ฉีดวัคซีน โควิด-19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 13.30 น. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ผู้อำนวยการ รพ.สต.สบเปิง กำนันตำบลสบเปิง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลสบเปิงที่ร่วมปฎิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ของ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Walk-in) นอกสถานบริการของ อำเภอแม่แตง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเแม่แตง ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนกลุ่ม 608 ซึ่ง ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมทั้งหมดจำนวน 208 คน พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และขอให้ช่วยรณรงค์ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ตัวเราปลอดภัย เพื่อให้ครอบครัวปลอดภัยหมู่บ้านปลอดภัย ตำบลปลอดภัยในครัวเรือน ส่งผลให้อำเภอแม่แตงเป็นพื้นที่ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ซึ่งตำบลสบเปิงมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 178 คน
14 กันยายน 2564

โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ชุมชนรักษ์ถิ่น ลุ่มแม่น้ำฮาว ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กิจกรรมการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตาสายน้ำ ทอดผ้าป่าอนุรักษ์ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

06 สิงหาคม 2564

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564

 พื้นที่ บ้านปางฮ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

27 กรกฎาคม 2564

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 บ้านสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 บ้านสบเปิง ม.3 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
22 มิถุนายน 2564

นายนิคม เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเเสดงเจตนา ในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  ตามหลักหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นายนิคม เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเเสดงเจตนา ในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  ตามหลักหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 

13 พฤษภาคม 2564

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พนักงานส่วนตำบล รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พนักงานส่วนตำบล รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  พนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นแนวทางในการบริหารงานองค์กร และเป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 

06 พฤษภาคม 2564

จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 " ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมเเผนพํฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาามขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมด้วยเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 

28 เมษายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

28 เมษายน 2564

กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day  ทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และการป้องกันไวรัส COVID – ๑๙,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นายนิคม เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้นำพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

28 เมษายน 2564

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางในการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ อันเป็นการป้องกันการ    ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด และสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด นั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อนขึ้นเพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2564   

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1  เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน และสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง

          2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการป้องกันไม่ให้     ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

          3  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

16 เมษายน 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน (น้ำพริกกากหมู, จัดดอกไม้สด),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมใหม่ ลดปัญหาการว่างงานในภาวะวิกฤตทางการเงิน และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และต่อยอดเป็นเจ้าของกิจการได้

23 กุมภาพันธ์ 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (73 รายการ)