sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
404
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
2,178
ปีนี้
17,496
ปีที่แล้ว
28,265
ทั้งหมด
99,090
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209


1
โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ชุมชนรักษถิ่น ลุ่มน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กิจกรรมการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตาสายน้ำ ทอดผ้าป่าอนุรักษ์

เฉลิมพระเกียรติเนื่องใจโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันพุธ ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ในพื้นที่ป่าดอยสันถ้ำ (ห้วยต้นเติม) บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2565

,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นายจำรัส  อุสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้นำพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดและปลูกประดับต้นไม้ บริเวณอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

08 มีนาคม 2565

ประชุมชี้แจงให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมชี้แจงโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง (สาขาผาแตก)

21 ตุลาคม 2564

รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
12 ตุลาคม 2564

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเเสดงเจตนา ในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  ตามหลักหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 

07 ตุลาคม 2564

วัดพระ เข้าวัดทำบุญ สร้างกุศล เสริมสร้างบารมี,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. นายนิคม เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เข้าร่วมกิจกรรม "วัดพระ เข้าวัดทำบุญ สร้างกุศล เสริมสร้างบารมี" โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตงเป็นประธานในพิธี

14 กันยายน 2564

ฉีดวัคซีน โควิด-19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 13.30 น. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ผู้อำนวยการ รพ.สต.สบเปิง กำนันตำบลสบเปิง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลสบเปิงที่ร่วมปฎิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ของ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Walk-in) นอกสถานบริการของ อำเภอแม่แตง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเแม่แตง ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนกลุ่ม 608 ซึ่ง ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมทั้งหมดจำนวน 208 คน พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และขอให้ช่วยรณรงค์ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ตัวเราปลอดภัย เพื่อให้ครอบครัวปลอดภัยหมู่บ้านปลอดภัย ตำบลปลอดภัยในครัวเรือน ส่งผลให้อำเภอแม่แตงเป็นพื้นที่ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ซึ่งตำบลสบเปิงมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 178 คน
14 กันยายน 2564

โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ชุมชนรักษ์ถิ่น ลุ่มแม่น้ำฮาว ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

กิจกรรมการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตาสายน้ำ ทอดผ้าป่าอนุรักษ์ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

06 สิงหาคม 2564

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564

 พื้นที่ บ้านปางฮ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

27 กรกฎาคม 2564

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 บ้านสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 บ้านสบเปิง ม.3 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
22 มิถุนายน 2564

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พนักงานส่วนตำบล รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พนักงานส่วนตำบล รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  พนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นแนวทางในการบริหารงานองค์กร และเป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 

06 พฤษภาคม 2564

จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 " ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมเเผนพํฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาามขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมด้วยเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 

28 เมษายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

28 เมษายน 2564

กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day  ทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และการป้องกันไวรัส COVID – ๑๙,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

นายนิคม เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้นำพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

28 เมษายน 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (75 รายการ)