sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง  ยกเลิกประกาศธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง ยกเลิกประกาศธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงเรื่อง ช่องทางอิเล้กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศอบต.สบเปิงเรื่อง ช่องทางอิเล้กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง พ.ศ.2566

08 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

28 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมประจำเดือนภาคีเครือข่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การประชุมประจำเดือนภาคีเครือข่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

28 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ อบต.สบเปิง เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศ อบต.สบเปิง เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

08 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

03 กุมภาพันธ์ 2566

เกียรติบัตร โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

27 มกราคม 2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
20 มกราคม 2566

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th
17 มกราคม 2566

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นทที่ตำบลสบเปิง หรือผู้มาติดต่องานราชการในกองงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566  ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1.  คลิกที่ลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/xme94y
2.  สแกนผ่านคิวอาโค้ดด้านล่างนี้

30 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  1  มกราคม 2566 – 30  มิถุนายน 2566  ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1. คลิกที่ลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/iit/xme94y
2. สแกนผ่านคิวอาโค้ดด้านล่างนี้

30 ธันวาคม 2565

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ จุดกระแสสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทนคนโกง ผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ  

# คนตำบลสบเปิง ร่วมต่อต้านการทุจริต
# คนตำบลสบเปิง ไม่ทนคนโกง
# องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

 

09 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (156 รายการ)