sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


น.ส.ปรีณาภา น้อยเสงี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวุฒิพงษ์ ใหม่เฟย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายอุดมศักดิ์ รัตนพงศ์
นิติกรปฏิบัติการ


นายศุภกร อินทะไชย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายปุณณวิช คำเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุวิมล เทศชมภู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายพลเทพ เรือนแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายโสภณ วาสนศิริวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายนิช วุฒิยา
พนักงานขับรถยนต์


นายอดุลย์ นันต๊ะเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายสถิตย์ มาลี
พนักงานตกแต่งสวน


นายทวีพงษ์ มะโนรัตน์
คนงานทั่วไป


นางสาวมาลินี บุญเรือง
คนงานทั่วไป


นายสมพงษ์ ตันสมเจ
คนงานทั่วไป


นางนงเยาว์ สมจักษ์
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)


นางพิชดา เทียมฟัก
พนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน)


นายยุทธพล รับอรุณ
พนักงานจ้างเหมา