sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
349
เมื่อวานนี้
319
เดือนนี้
2,212
เดือนที่แล้ว
6,566
ปีนี้
50,101
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
168,643
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


นางจุฑามาศ วงศ์จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายกฤษฎา วัฒนกีบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล


นางสาวภัสรา ธูปเทียน
คนงานทั่วไป


นายอร่าม โพธิ
กู้ชีพ/กู้ภัย


ว่าง
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายสง่า ปัญญา
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายคมสันต์ ภายไธสงค์
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายจักร์กฤษณ์ อินถา
กู้ชีพ/กู้ภัย


นายธนากร บุญเรือง
กู้ชีพ/กู้ภัย