sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


1
วันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุองค์บริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

วันเปิดโรงเรียนและรับรายงายตัวผู้สูงอายุองค์บริหารส่วนตำบลสบเปิง

24 มีนาคม 2566

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9

19 มีนาคม 2566

วันท้องถิ่่นไทยประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

นายจำรัส  อุสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงาน อบต.สบเปิง จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น นายจำรัส  อุสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

18 มีนาคม 2566

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3

17 มีนาคม 2566

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8

14 มีนาคม 2566

 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10

13 มีนาคม 2566

 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านผาหมอน หมู่ที่ 11,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านผาหมอน หมู่ที่ 11

13 มีนาคม 2566

 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 5

12 มีนาคม 2566

 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านต้นลาน หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านต้นลาน หมู่ที่ 7

12 มีนาคม 2566

 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1

11 มีนาคม 2566

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6

10 มีนาคม 2566

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ หมู่ที่ 13,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ หมู่ที่ 13

09 มีนาคม 2566

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ที่ 2

07 มีนาคม 2566

การประชุมประจำเดือนภาคีเครือข่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การประชุมประจำเดือนภาคีเครือข่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

28 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  ครั้งที่  1/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,sobperng.go.th

การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง  ครั้งที่  1/2566 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมแม่ฮาว 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

24 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (95 รายการ)