sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

นายเปี๊ยก สุทธิจริตธรรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง


นายสื่อ แซ่เฒ้า
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง


นายชาญณรงค์ กีรีทา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง


นางพิมรัตน์ วัฒนศิริศศิกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายเกษม พงษ์เดช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางอารีรัตน์ ไชยวรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายบรรพต แซ่เท้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายสำราญ ร้องเพราะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายชาติชาย ดอนมงคล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายประพัตร อินทร์จักร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นางสาวจันทร์เพ็ญ คำเก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10


นางอวยพร อภิวงค์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12


นายชูศักดิ์ ไวรักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13