sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 ก.ย. 2565
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256516 ก.ย. 2564
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642 ต.ค. 2563
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322 ต.ค. 2562
5บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25๖17 ม.ค. 2562
6ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 ก.ย. 2561
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256126 ก.ย. 2560
8ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256014 ก.ย. 2559
9ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255822 ธ.ค. 2558
10ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915 ก.ย. 2558

1