sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : info@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
352
เดือนที่แล้ว
2,508
ปีนี้
2,860
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
121,402
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248


ลำดับรายการวันที่
1รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2564 13 พ.ค. 2564
2รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ) 13 พ.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )13 พ.ค. 2564
4รายงานผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256413 พ.ค. 2564
5ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13 พ.ค. 2564
6รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 256330 เม.ย. 2564
7การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 เม.ย. 2564
8ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 256323 มิ.ย. 2563
9ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ25 มิ.ย. 2562
10ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ25 มิ.ย. 2562
11ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ25 มิ.ย. 2562
12ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต25 มิ.ย. 2562
13ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 มิ.ย. 2562
14ประกาศแผนจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ปีงบประมาณ 256125 มิ.ย. 2562
15ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ25 มิ.ย. 2562
16ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์25 มิ.ย. 2562
17ประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส4 มิ.ย. 2562
18รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส4 มิ.ย. 2562
19ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้เข้ารับบริการ กิจการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง10 พ.ค. 2562
20ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน10 พ.ค. 2562

1 2   >>  >|