sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


ลำดับรายการวันที่
1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.สบเปิง20 ธ.ค. 2565
2แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.สบเปิง20 ธ.ค. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)20 ธ.ค. 2565
4แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 25661 ต.ค. 2563
5แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561-256314 ก.ค. 2563
6แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 214 ก.ค. 2563
7การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ29 เม.ย. 2563
8การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม24 ต.ค. 2562
9การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง30 ก.ย. 2562
10รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
11หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง2 ต.ค. 2560
12แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 – 25606 มิ.ย. 2559
13นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง26 พ.ย. 2556

1