sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
343
เมื่อวานนี้
319
เดือนนี้
2,212
เดือนที่แล้ว
6,566
ปีนี้
50,101
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
168,643
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง23 มิ.ย. 2563
2มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ19 มิ.ย. 2563
3มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน19 มิ.ย. 2563
4มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล19 มิ.ย. 2563
5มาตรฐานการกีฬา19 มิ.ย. 2563
6มาตรฐานการควบคุมอาคาร19 มิ.ย. 2563
7มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น19 มิ.ย. 2563
8มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์19 มิ.ย. 2563
9มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน19 มิ.ย. 2563
10มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร19 มิ.ย. 2563
11มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง19 มิ.ย. 2563
12มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย19 มิ.ย. 2563
13มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน19 มิ.ย. 2563
14มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ19 มิ.ย. 2563
15มาตรฐานการวางผังเมือง19 มิ.ย. 2563
16มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ19 มิ.ย. 2563
17มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว19 มิ.ย. 2563
18มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี19 มิ.ย. 2563
19มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา19 มิ.ย. 2563
20มาตรฐานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ19 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|