sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


ลำดับรายการวันที่
1ตรวจสอบ เงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์21 พ.ย. 2565
2การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ25 ส.ค. 2564
3สมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพให้แก่คนตาบอด20 ก.ค. 2564
4ธนาคารออมสิน บริการเปิดบัญชีธนาคาร นอกสถานที่22 มิ.ย. 2564
5โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รายนางซิว ชัยภา16 เม.ย. 2564
6โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 256416 เม.ย. 2564
7ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256330 ต.ค. 2563
8โครงการธนาคารกายอุปกรณ์ตำบลสบเปิง30 ก.ย. 2563
9สร้างห้องน้ำให้แก่ นายสังวร ซึมทราย ม.9 บ้านหนองบัวหลวง9 ส.ค. 2563
10การจัดบริการห้องน้ำสำหรับคนพิการที่มาติดต่อราชการ5 ส.ค. 2563
11กิจกรรม เยี่ยมบ้าน สำรวจผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม17 ก.ค. 2563
12กิจกรรม การลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงสิทธิ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ17 ก.ค. 2563
13กิจกรรม รับบริจาคกายอุปกรณ์ ส่งต่อด้วยความห่วงใย17 ก.ค. 2563
14ส่ง ด.ญ.ลดา บุญหล้า เข้าเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ13 ก.ค. 2563
15มอบเก้าอี้นั่งถ่ายให้ผู้สูงอายุ ม.9 บ้านหนองบัวหลวง26 มิ.ย. 2563
16พา ด.ญ.ลดา บุญหล้า สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ25 มิ.ย. 2563
17คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมบ้าน ด.ญ.ลดา บุญหล้า ม.1023 มิ.ย. 2563
18ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค covid-1919 มิ.ย. 2563
19มอบแพมเพิส ให้ นายสุขเกษม ไวรักษ์ ผู้พิการ ม.13 บ้านใหม่สหกรณ์2 มิ.ย. 2563
20กิจกรรม เยี่ยมครอบครัวเด็ก8 พ.ค. 2563

1 2 3   >>  >|