sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


ลำดับรายการวันที่
1งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬาประจำหมูบ้านภายในตำบลสบเปิง)14 ก.ค. 2564
2โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมทางศาสนา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 25637 พ.ค. 2564
3โครงการทำบุญและเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง7 พ.ค. 2564
4โครงการอุ้ยสอนหลาน ประจำปี 25645 เม.ย. 2564
5โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 256424 มี.ค. 2564
6กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบาสโลบ22 มี.ค. 2564
7กิจกรรมเต้นแอโรบิกส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 256426 ก.พ. 2564
8โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงสานสัมพันธ์ ประจำปี 256422 ก.พ. 2564
9โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ต.ค. 2563
10โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ประจำปี 256312 ต.ค. 2563
11โครงการพระธรรมฑูตสัญจร ประจำปี พ.ศ. 256317 ก.ย. 2563
12โครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 256314 ก.ย. 2563
13โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 256313 ก.ย. 2563
14โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2563 31 ส.ค. 2563
15โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)23 ส.ค. 2563
16โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2563 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)1 ส.ค. 2563
17งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง14 ก.ค. 2563
18โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563) งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)3 ก.ค. 2563
19โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (กีฬาและนันทนาการ)17 ก.พ. 2563
20โครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (งานด้านกีฬาและนันทนาการ)11 ม.ค. 2563

1 2   >>  >|