sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
348
เมื่อวานนี้
319
เดือนนี้
2,212
เดือนที่แล้ว
6,566
ปีนี้
50,101
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
168,643
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ลำดับรายการวันที่
1โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัยทางถนน "ภาคเหนือ" ปี 2564 - 256522 ก.ค. 2565
2งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ (ส่งเสริมการออกกำลังกาย)15 ก.ค. 2565
3ข้อมูลนวัตกรรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 256513 มิ.ย. 2565
4งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ (ผู้มาใช้บริการสนามกีฬากลาง)10 พ.ค. 2565
5งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ (ลานกีฬาประจำหมู่บ้านภายในตำบลสบเปิง)10 พ.ค. 2565
6งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬาประจำหมูบ้านภายในตำบลสบเปิง)14 ก.ค. 2564
7โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมทางศาสนา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 25637 พ.ค. 2564
8โครงการทำบุญและเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง7 พ.ค. 2564
9โครงการอุ้ยสอนหลาน ประจำปี 25645 เม.ย. 2564
10โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 256424 มี.ค. 2564
11กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบาสโลบ22 มี.ค. 2564
12กิจกรรมเต้นแอโรบิกส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 256426 ก.พ. 2564
13โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงสานสัมพันธ์ ประจำปี 256422 ก.พ. 2564
14โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ต.ค. 2563
15โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ประจำปี 256312 ต.ค. 2563
16โครงการพระธรรมฑูตสัญจร ประจำปี พ.ศ. 256317 ก.ย. 2563
17โครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 256314 ก.ย. 2563
18โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 256313 ก.ย. 2563
19โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสบเปิง ประจำปี 2563 31 ส.ค. 2563
20โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา)23 ส.ค. 2563

1 2   >>  >|