sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


ลำดับรายการวันที่
1วันเอดส์โลก ประจำปี 256521 พ.ย. 2565
2วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 25641 ธ.ค. 2564
3กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก31 พ.ค. 2564
4โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)6 เม.ย. 2564
5โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการแบบองค์รวม19 มี.ค. 2564
6โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 4 มี.ค. 2564
7กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 23 ก.พ. 2564
8กิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำสุขภาพในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ ปีงบประมาณ 256419 ก.พ. 2564
9กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ 2 ธ.ค. 2563
10กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 25641 ธ.ค. 2563
11โครงการอบรมให้ความรู้หมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่หลอด 20 ต.ค. 2563
12ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นำส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ”14 ต.ค. 2563
13โครงการการพัฒนาระบบสุขภิบาลในชุมชนและโรงเรียน14 ส.ค. 2563
14กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2563
15การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)12 พ.ค. 2563
16โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 12 มี.ค. 2563
17โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการแบบองค์รวม27 ก.พ. 2563
18โครงการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 27 ม.ค. 2563
19กิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำสุขภาพในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่20 ม.ค. 2563
20โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน20 ม.ค. 2563

1 2   >>  >|