sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
3,329
เดือนที่แล้ว
2,650
ปีนี้
8,487
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
127,029
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58


ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256413 ก.ย. 2564
2ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 11 ส.ค. 2564
3ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 27 ก.ค. 2564
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256420 ก.ค. 2564
5ขอเชิญประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 23 มิ.ย. 2564
6ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 14 พ.ค. 2564
7ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 30 เม.ย. 2564
8ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256420 เม.ย. 2564
9ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256516 ก.พ. 2564
10ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 27 ม.ค. 2564
11ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256422 ม.ค. 2564
12ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 3/256327 พ.ย. 2563
13ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/256317 พ.ย. 2563
14ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256327 ต.ค. 2563
15เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256322 ต.ค. 2563
16ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256318 ส.ค. 2563
17เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 24 ก.ค. 2563
18ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 24 ก.ค. 2563
19ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/256315 พ.ค. 2563
20ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25631 พ.ค. 2563

1 2   >>  >|