sealed ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ติดต่อสอบถาม สำนักงาน 053-995043, โทรสารต่อ 104, กู้ชีพกู้ภัย 053-995034 E-mail : saraban@sobperng.go.thแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร อบต สบเปิง

ภารกิจผู้บริหารระบบจัดการ

ASEAN THAILAND 2019

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เพื่อแจ้งการชำระเงินและติดต่อสอบถามการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง

สิทธิสวัสดิการ

แอพพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร)

รู้ทัน : Rootan

chiangmaipao ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.ชม.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

E-leaning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รางวัลพานแว่นแฟ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist Center

Line กู้ชีพกู้ภัย

facebookสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/06/2559
วันนี้
346
เมื่อวานนี้
319
เดือนนี้
2,212
เดือนที่แล้ว
6,566
ปีนี้
50,101
ปีที่แล้ว
36,948
ทั้งหมด
168,643
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

วิสัยทัศน์
 “อบอุ่นเหมือนบ้าน พัฒนาการสมวัย ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”


ปรัชญาการศึกษา
  ส่งเสริมการเรียนรู้   ควบคู่คุณธรรม  นำพัฒนาการรอบด้าน


ตราสัญลักษณ์

 

สีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
สีชมพู  หมายถึง สีแห่งความรักความอบอุ่นและความเอื้ออาทร

 

 
สีฟ้า  หมายถึง สีที่มุ่งให้เห็นความก้าวไกลความมุมานะและความอดทน

 

การแต่งกาย
วันจันทร์  อังคาร พฤหัสบดี                        
    
 

วันพุธ


วันศุกร์

 

                     


จำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

1.  รับโล่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน  ประจำปี 2558  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข